InCloud

Følgende tekst er handelsbetingelser mellem InCloud CVR: 26983371 og Kunden . Kunden er den juridiske enhed der via InCloud.dk køber et eller flere produkter på InCloud.dk. InCloud betegnes i følgende tekst som InCloud eller InCloud hosting.

Vedtagelse

De betingelser angivet i dette dokument, er gældende ved enhver form for aftale mellem InCloud og kunden, og træder i kraft ved ethvert køb på InCloud.dk

Software

Ved indgåelse af aftale om hosting, stiller InCloud en række software til rådighed for kunden. Denne software er licenseret under individuelle licenser, og det er kundens eget ansvar at overholde disse licenser. InCloud er ansvarlig for lovligheden af distribution af softwaren.

Kunden er ansvarlig for at overholde og vedligeholde alle licenser på software brugt på InCloud hosting, og kunden er ansvarlig for at friholde InCloud for alle krav der måtte stilles til kundens software brugt på InCloud hosting.

Brug af service

InCloud hosting tilbyder som udgangspunkt ubegrænset trafik, plads, domæner, mail-adresser mm. InCloud forbeholder sig ret til at at begrænse disse services, hvis det af InCloud vurderes at disse misbruges. Det er alene InCloud der laver denne vurdering. Som udgangspunkt forventes det af InCloud at kunden bruger de for kunden tilrådestillede services, til at hoste en hjemmeside med dertilhørende email.

InCloud forbeholder sig ret til at opsige en hvilken som helst aftale øjeblikkeligt, hvis det af InCloud vurderes at være misbrug af tilbudt service.

Ansvar

InCloud kan under ingen omstændigheder stilles til ansvar for tab kunden måtte lide. Dette inkludere men er ikke begrænset til tab som følge af nedbrud, hackerangreb, fejl i software, data tab mm.

Det er til enhver tid kundens eget ansvar, at have ekstern backup af data anvendt på InCloud hosting.

InClouds samlede erstatningsansvar overfor kunden kan aldrig overstige et beløb svarende til de forudgående 3 måneders betaling fra Kunden.

Kundens personoplysninger

Alle informationer om kunden bliver slette 6 måneder efter kunden har opsagt abonnement.

Betalinger

Alle betalinger på InCloud hosting, bliver håndteret af Stripe. Ved betaling på InCloud accepteres ud over disse betingelser også betingelser for brug af Stripe. Disse kan i skrivende stund findes her: https://stripe.com/en-dk/privacy

Informationer om kreditkort bliver ikke gemt af InCloud, og det er kun type, og sidste 4 cifre i kortnummer der er tilgængelige for InCloud hosting.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for kreditkort misbrug der måtte forekomme som resultat af betaling på InCloud.dk

Denne aftale

InCloud kan til enhver tid ændre betingelserne for hosting. Det er kundens eget ansvar at holde sig opdateret med gældende betingelser på denne side.